Caravan keuring, onderhoud & reparaties
Caravan keuring, onderhoud & reparaties

Keuring chassis caravan
Sallas is gespecialiseerd in periodieke controles en onderhoud van alle soorten onderstellen van de meest uit één lopende soorten caravans. Een frequent jaarlijks onderhoud aan uw caravanonderstel zorgt voor een veilig weggedrag.

Particuliere keuringen caravan
Wij controleren jaarlijks caravans van particulieren, voor een betrouwbare en veilige reis naar de vakantiebestemming. Afhankelijk van uw wensen stellen wij een keuringsrapport samen.

Controle en onderhoudsbeurt caravan
Een Sallas Transporttechniek onderhoudsbeurt van uw caravan kan bestaan uit een aantal onderdelen:

 • Controle van het onderstel
 • Controle van elektrisch verlichting
 • Controle van uw reminrichting
 • Controle van uw rembeveiliging
 • Controle van uw banden
 • Controle van uw koppeling
 • Controle van uw( hulp)vering
 • Controle van accu van uw caravanmover
 • Controle van uw caravan mover
 • Controle stabilisator
 • Controle neuswiel

Kritische controle punten caravan
Wij controleren alle kritische punten van het onderstel van uw caravan, welke aan de eisen van Rijksdienst Voor Wegverkeer moeten voldoen. Zo bent u weer verzekerd van een juiste staat van alle veiligheidselementen aan uw caravan, voor een veilig en verantwoorde deelname aan het wegverkeer.

Caravan movers
Montage van caravanmovers en controle en onderhoud vallen ook onder ons dienstenpakket.Zo kan het natuurlijk zijn dat uw caravanmover door een bepaald toedoen opnieuw afgesteld dient te worden.Onder zware belastingen kan de mover verschuiven waarbij de rollen op de caravanbanden kunnen gaan slippen.

Installatie caravan movers
Ook verzorgen wij de installatie van de mover als uitbreiding aan uw caravan. Voor de controle van de opbouw verwijzen wij u naar de dealer van uw caravan. Deze is immers de specialist in controles zoals;

– Controle watervoorziening
– Controle vochtmeting

Om u een indruk te geven van de uit te voeren controles zullen wij een aantal belangrijke zaken wat uitgebreider benoemen.

Sallas specialist in caravan onderhoud

Controle van het onderstel
Nadat de caravan onze werkplaats is ingereden wordt hij eerst gecontroleerd op scheefstand (slijtage van de asrubbers). Uw caravanstekker wordt nagekeken op eventuele beschadigingen en loszittende bedrading.
De uitwendige caravanverlichting wordt getest middels een speciale verlichtingtester. De 13-polige stekker van de caravan wordt aangeloten op een speciale schakelkast welke is aangesloten op een 12V-accu.
De werking van de remlichten, het derde remlicht, de richtingaanwijzers, achterlichten, de breedtelichten, de nummerplaatverlichting, de nummerplaatverlichting, de contourverlichting en het mistachterlicht worden hierbij getest.

Bij de controle van de opbouw wordt gecontroleerd of de wettelijk vereiste lengtedriehoeken, zijreflectoren en kentekenplaat aanwezig zijn. Hierna volgt een disselcontrole van eventuele beschadigingen aan de caravan dissel. De rubber stofhoes, de breekkabel en de breekring worden gecontroleerd op beschadigen.

De werking van de oplooprem en demper wordt getest.
Het neuswiel wordt gecontroleerd en wordt voorzien van nieuwe laag vet.
Hierna volgt een inspectie van de onderzijde, waarbij ondermeer wordt gekeken naar de toestand van de reservewielhouder, de remkabels, oplooprem en de bevestiging van de diverse leidingen aan de caravanvloer. Tevens wordt er gecontroleerd op eventuele beschadigingen aan het chassis.
Tenslotte worden alle chassisbouten gecontroleerd en eventueel bij afwijkingen nagetrokken.

Caravan banden en remmen controle
De banden en remmen controle: Sallas remschijf controller
Controle, speling en slijtage van de wiellagers, naven en keerringen.
De caravanband wordt beoordeeld op eventuele breuken in de staalgordels en andere soorten beschadigingen zoals: deuken, bulten en scheuren verdroging of eenzijdige belasting door lange stilstaand in de stalling.
De ouderdom van de band wordt gecontroleerd aan de hand van de DOT-code. Deze code geeft het week en jaarnummer aan. De norm die in bijna alle gevallen gehanteerd wordt is 6 jaar.
De bandenspanning wordt aangepast tot de juiste hoeveelheid bar.
De velg wordt gecontroleerd op eventuele beschadigingen, alvorens de wielen gedemonteerd worden.
Hierna worden de remtrommels gedemonteerd en gecontroleerd
De remvoering wordt gecontroleerd op dikte en mogelijke beschadigingen. Ook bij vrij jonge caravans kan schade aan de schijven optreden, denk b.v schade welke is ontstaan bij oververhitten door bijvoorbeeld rijden in de bergen .
Bij geen tekortkomen kan er volstaan worden met het reinigen van de remmen, de remtrommels en de remvoering kan hierna licht opgeschuurd worden.

Bodem en onderstel
Nadat de remmen en de handrem zijn afgesteld wordt de bodem en de bevestiging van de opbouw van de caravan aan het onderstel gecontroleerd. De uitdraaisteunen worden van een nieuwe smering voorzien zodat deze weer soepel in- en uitgedraaid kunnen worden.
Vervolgens is de dissel aan de beurt. De rubber stofhoes, de breekkabel en de breekring worden gecontroleerd op beschadingen.

Caravan stabilisator
De werking van de stabilisator wordt gecontroleerd op zijn werkzaamheid. Er wordt vastgesteld of de remschoentjes van de stabilisator nog voldoende werken.

Caravan reparatie aanbevelingen nodig?
Alle uitgevoerde controles worden afgetekend op een checklist, waarna we aanbevelingen kunnen doen voor eventuele uit te voeren reparaties en onderhoud.

Wilt u uw caravan laten controleren op de veiligheidseisen van het Rijksdienst voor wegverkeer? Of wilt u onderhoud aan uw caravanonderstel laten uitvoeren? Neem dan snel contact met ons op!