Disselslot sallas aanhangerOverbeladen aanhangers

Voor iedere aanhangwagen, trailer of bedrijfswagen met carrosserie opbouw is een maximum gewicht vastgesteld. Dit staat voor geregisterde aanhangwagens, of andere voertuigen vermeld in het kentekenbewijs. Bij vrachtwagens in het kentekenregister van de oplegger.

Bij 750 kg ongeregistreerde aanhangers is het eigenlijk nog eenvoudiger. Het totale gewicht inclusief de aanhanger mag nooit meer dan de wettelijke toegestane 750 kg bedragen. Daarnaast zijn er ook grenzen voor de as-last en koppelingsdruk welke in geen geval overschreden mogen worden.

Buiten het gewicht worden er ook eisen gesteld aan de de wijze waarop de lading beladen is. Zo dient het bevestigen en borgen van de lading aan speciale veiligheidseisen te voldoen. Ook dienen ladingen van een open aanhangwagen (open laadbak) zodanig beladen te zijn dat de lading niet van het de aanhanger kan vallen. U bent volgens het verkeersreglement verplicht om een lading af te dekken met een aanhangwagen net.

Aanhangwagens kampen vaak met overbelading

Overbelading kan grote gevolgen hebben. Het heeft invloed op de remvertraging en dus ook op de verkeersveiligheid. Overbelading kan veel schade berokkenen aan het wegdek en is het in het beroepsgoederenvervoer een vorm van concurrentievervalsing.

Heeft uw aanhangwagen ook vaak te kampen met overbelading? Hieronder informatie over het juist beladen.

Kogeldruk

De ‘kogeldruk’ is de kracht die de aanhangwagen of trailer , via de koppeling, in verticale richting uitoefent op de trekhaak van de auto. Bepalend voor de kogeldruk is de manier van beladen. Veel gewicht voorin de aanhangwagen richting de aanhanger dissel, kan een te hoge kogeldruk tot gevolg hebben. Te veel lading achterin de laadbak zorgt voor een te lage kogeldruk.

Te lage kogeldruk

Het gevaar van een te lage kogeldruk is dat de aanhangwagen onvoldoende binding met de auto heeft en zich daardoor zweverig gaat gedragen. Hierdoor kunnen, bijvoorbeeld bij zijwind en passerende vrachtwagens, heel snel slingerneigingen ontstaan. Dit is gemakkelijk te verhelpen door lading van achter naar voren te verplaatsen.

Te hoge kogeldruk

Een te hoge kogeldruk zorgt voor een overmatige belasting van de autovering, de trekhaak bevestigingspunten en aanhangwagen koppeling. Dit heeft een negatieve invloed op het weggedrag en ook neemt het rijcomfort af. Een te hoge kogeldruk kunt u veelal aanpassen door de lading die voor in de caravan ligt, dichter bij de as te leggen.

De ideale kogeldruk

Als uitgangspunt kunt u voor de kogeldruk ongeveer 5 à 10% van het gewicht van de beladen aanhangwagen aanhouden. De grens daarbij is de maximale kogeldruk die de fabrikant van uw auto aan uw trekhaak voorschrijft en/of de aanhangwagenproducent die dit aan uw aanhangwagen voorschrijft. De laagste waarde is maatgevend en die mag u dan ook niet overschrijden.

Het meten van de kogeldruk

Voor het meten van de kogeldruk zijn speciale meters te koop. Het kan echter ook met een gewone personenweegschaal. Dit gaat als volgt: leg op de weegschaal een plankje om de kracht over een groter oppervlak te verdelen. Plaats daarna tussen de koppeling en het plankje op de weegschaal een stuk hout en laat daar de aanhangwagen op rusten.

Meten is weten

Stelregel aanhangwagens tot 750 kg.
Aanhangwagens tot 750 kg en de juiste kogeldruk?
Globaal kunt u zeggen dat wanneer u de aanhangwagen vooraan nog goed kunt tillen en eenvoudig op de trekhaak van uw auto kunt plaatsen hij in de meeste gevallen voldoet aan de juiste kogeldruk. Immers 5 a 10 procent van het totale gewicht en uitgaande van een maximum van 10 procent is 75 kg. Wanneer uw aanhangwagen zonder gebruik van steunpoten achter, achterover valt dan heeft u te maken met een te lage kogeldruk. In dit geval doet u er dan verstandig aan om de lading wat naar voren te plaatsen. Deze voorbeelden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld. Om 100 procent zeker van u zaak te zijn zult u het op de juiste manier moeten meten.

Waarom kampen aanhangwagens vaak met overbelading?

Het is voor de gebruiker vaak moeilijk te bepalen welk gewicht er exact in een aanhangwagen zit. Hierbij schetsen wij enkele situaties waarbij de verwachting van de lading veel hoger uitvalt in gewicht dan u in eerste instantie zult verwachten.

Stel u heeft een aanhangwagen met droog zand geladen. Berekend komt u uit op een gewicht van 750 kg uit. Dat wil zeggen: de daadwerkelijk gewogen lading zit precies op het gewicht wat toegestaan is. Nu gaat u even een klus tussendoor doen. Er komt een regenbui over uw lading. Zou u de wagen hierna opnieuw wegen dan zult u zien dat uw lading enorm in gewicht is toegenomen. Er zit namelijk een groot verschil tussen droog zand en nat zand.

Een andere situatie: U moet een 1000 liter bigbag met zout laden. U verwacht dat deze bigbag met zout ongeveer of net boven de 1000 kg zal wegen. Wat blijkt echter na weging van de 1000 liter bigbag met zout dat deze bigbag geen 1000 kg weegt maar het dubbele. Dus 2000 kg. Zout blijkt namelijk als chemische eigenschap een waterbindend vermogen te hebben. 1 molucuul van het zout kan meerdere moluculen water bevatten.

De weging na belading is voor velen ook een groot probleem, niet iedereen heeft zomaar een weeginstallatie in de buurt. Vaak wordt er geladen op inschatting en ervaring.
Dit zijn maar enkele voorbeelden waarom aanhangwagens vaak te kampen hebben met overbelading. Wat wij u mee willen geven is, wees u bewust van het type lading. Probeer ladingen waarmee u geen ervaring heeft eerst te wegen. Of vraag na wat het exacte gewicht van het materieel is alvorens u de weg op gaat.

Wenst u een goed advies en bent u geïnteresseerd in een aanhangwagen direct van de fabrikant naar de klant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Sallas is foodtruck en aanhangwagen leverancier gevestigd in Zwolle, regio Kampen, Wezep, Apeldoorn etc.