Nieuw aanhangwagen product Sallas Transporttechniek uit Zwolle!

aanhangwagens met vloeistoftankSallas Transporttechniek uit Zwolle levert aanhangwagens met brandstoftanks voor de diverse sectoren zoals de weg- en waterbouw, grondverzet, groenvoorzien, akkerbouw of voor bij evenementen en beurzen. Zo kunt u kiezen uit brandstof tanks voor snelverkeer of langzaam verkeer. Voor zowel langzaam verkeer als snel verkeer zijn er wettelijk eisen vastgesteld door het ministerie van VROM.

Zo kunt bijvoorbeeld bij snelverkeer een maximale hoeveelheid aan brandstof d.m.v een aanhangwagen over de openbare weg vervoeren. De brandstof containers zijn veelal diesel uitvoeringen, en worden ook wel IBC’S genoemd. (Intermediate Bulk Containers) zijn tanks tot 3000 liter. Voor snelverkeer geld dat er slechts een maximum van 1000 ltr brandstof op een aanhangwagen vervoerd mag worden.

IBC’s

De IBC’s (brandstof containers) worden gebruikt als buffertank met een reserve brandstof voor ten behoeve van de brandstof voorziening van ondermeer: Shovels, kranen, tractoren, generators en verwarming op locatie. De brandstof containers zijn door ons al dan niet op een aanhangwagen voor snelverkeer of op een onderstel voor langzaam verkeer geplaatst en voldoen aan alle wettelijke eisen. Zo moet een brandstof container worden uitgevoerd uit twee componenten, een dubbelwandige uitvoering;

1: Een vloeistof dichte container bak.
2: In de vloeistof dichte containerbak wordt een brandstof tank geplaatst.

De Kiwa gecertificeerd IBC’s kunnen voorzien worden van vele accessoires, van brandstof containers met vol automatische vul pistool tot en met handmatige of automatische pomp systeem.

Bij onze verrijdbare mobiele brandstof installaties wordt gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde IBC met eventuele insteek unit voor heftruck lepels. De installatie kan zowel geplaatst worden op een mobiel aanhangwagen voor snelverkeer als op verschillende type onderstellen voor langzaam verkeer. Al dan niet met de mogelijkheid om de brandstof container (brandstof voorraad tank) vast of demontabel aan het chassis.

Het is zelfs mogelijk om deze containers op speciaal gefabriceerde mobiele kabel afzetsystemen te plaatsen.

Bent u geïnteresseerd in deze mogelijkheden neem dan contact met ons op.